(+ 48) 22 463 47 70

Artykuł

Projekty międzynarodowe w Azji

Projekty międzynarodowe w Azji

Obsługując od strony prawnej projekty międzynarodowe polskich firm w Indiach i Chinach, od kilku lat jesteśmy obecni w tych krajach. Bardzo blisko współpracując z indyjskimi i chińskimi prawnikami, mamy okazję poznać wymiar sprawiedliwości w obu krajach. Są to dwa różne systemy prawne. System Indyjski oparty jest na prawie precedensowym (common law) i czerpie z doświadczeń krajów anglosaskich. W Chinach obowiązuje system prawa stanowionego (poza Hongkongiem, gdzie obowiązuje system common law). Jest on  pod silnym wpływem prawa kontynentalnej Europy oraz ideologii socjalistycznej. Oczywiście w obu krajach systemy prawne uwzględniają lokalne tradycje, charakterystyczne tylko dla tych krajów.

Prowadząc sprawy w Azji Południowo-Wschodniej, dużą wagę przykładamy do budowania relacji z lokalnymi prawnikami. Do każdego projektu powoływany jest zespół, składający się z prawników polskich oraz prawników z danego kraju. Tylko taki zespół jest w stanie dostarczyć klientom optymalną poradę prawną. Wiedza o kliencie oraz o jego celach, znajomość prawa polskiego i lokalnego oraz umiejętność powiązania wszystkich tych elementów – to dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować  klientom najlepsze rozwiązania oraz asystować mu w ich wdrażaniu.

Zespoły dedykowane do obsługi projektów międzynarodowych powinny składać się z prawników o najwyższych kwalifikacjach, dobrze rozumiejących biznes oraz posiadających zdolność poruszania się w różnych systemach prawnych. Jeśli chodzi o prawników polskich z zespołu Kancelarii Korolko, to dzięki wieloletniej współpracy doskonale wiemy, komu powierzać poszczególne projekty zagraniczne. Prawników zagranicznych pozyskujemy w wyniku specjalnego procesu rekrutacyjnego. W ramach tego procesu odbywaliśmy m. in. szereg bezpośrednich spotkań z kandydatami. Podczas naszych wizyt w Chinach i w Indiach, część czasu poświęcaliśmy właśnie na takie spotkania, które pozwalały nam dobrze poznać prawników, z którymi zamierzaliśmy podjąć współpracę, ich poziom merytoryczny, podejście do klienta, rozumienie biznesu itp.  Stałą współpracę nawiązaliśmy z tymi prawnikami, którzy spełniali nasze oczekiwania.  Obecnie zarówno w Chinach, jak i w Indiach, współpracujemy z prawnikami i z kancelariami, którzy umożliwiają nam zrealizowanie praktycznie każdego projektu w tych krajach.

Piotr Korolko
radca prawny