(+ 48) 22 463 47 70

Badania kliniczne

Badania kliniczne

Badania kliniczne

Doradzamy Clinical Research Organisation (CRO) w negocjowaniu kontraktów z badaczami i instytucjami. W zakresie prawa farmaceutycznego doradzamy we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a szczególnie w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów medycznych.

Ponadto wspieramy klientów w kwestiach dot. obrotu lekami, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, Compliance w farmacji.