(+ 48) 22 463 47 70

Internet, nowe technologie, dane osobowe

Internet, nowe technologie, dane osobowe

Internet, nowe technologie, dane osobowe

Wraz z rozwojem technologii, znaczenie internetu w działalności gospodarczej staje się coraz większe. Przed firmami otwierają się nowe możliwości, za którymi prawo nie zawsze nadąża. W ramach naszej oferty pomagamy rozwiązywać m.in. takie problemy. Oferujemy także kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, które dzięki internetowi, są coraz łatwiej dostępne.

Internet, usługi i handel elektroniczny

Rozwój nowych technologii, a zwłaszcza nowych rozwiązań w zakresie komunikowania się, jest wielkim wyzwaniem dla prawników. Staramy się sprostać temu wyzwaniu, śledząc na bieżąco regulacje prawne w tym zakresie oraz wspierając naszych klientów w innowacyjnych projektach. Dzięki temu udało nam się zdobyć wiedzę, pozwalającą swobodnie poruszać się w takich obszarach, jak:

 • telekomunikacja,
 • Internet,
 • usługi i handel elektroniczny,
 • nowe technologie.

Kancelaria zajmuje się doradztwem:

 • związanym z problematyką regulowania rynku telekomunikacyjnego,
 • związanym z aktywnością w Internecie,
 • dotyczącym opracowywania regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu oraz nowych usług w dziedzinie e-commerce oraz e-banking,
 • związanym z ochroną klientów w transakcjach internetowych,
 • dotyczącym tworzenia i hostingu stron internetowych.

Ochrona danych osobowych

Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz warunków przetwarzania takich danych. Usługi obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie wniosków dotyczących zgłoszenia baz danych do rejestracji w GIODO,
 • pomoc w opracowywaniu i wdrażaniu ustawowo wymaganych systemów dotyczących przetwarzania oraz ochrony danych osobowych,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie warunków prawnych przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym również w zakresie przetwarzania danych osobowych w Internecie, aspektów dotyczących bezpieczeństwa sieci, jak również prawa do prywatności w związku z przetwarzaniem danych on-line,
 • wydawanie opinii prawnych w zakresie problemów związanych z tworzeniem baz danych, ich obrotem oraz przetwarzaniem danych osobowych w związku z działaniami promocyjnymi, reklamowymi i marketingowymi,
 • przygotowywanie umów dotyczących świadczenia usług w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwa i poszanowania prywatności takich danych oraz tworzenia i obrotu bazami danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie prawno-autorskiej ochrony baz danych,
 • szkolenia w zakresie tematyki dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Zespołem prawników zajmujących się tym obszarem kieruje:

Tomasz Korolko
radca prawny