(+ 48) 22 463 47 70

Nieruchomości – obrót i inwestycje, budownictwo

Nieruchomości

Nieruchomości – obrót i inwestycje, budownictwo

Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • przeprowadzanie analiz i ustaleń stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz przeprowadzania inwestycji na nieruchomościach, w tym uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym w zakresie procesu budowlanego,
 • pomoc prawna przy zawieraniu umów sprzedaży/zakupu nieruchomości, w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i developerskich,
 • obsługa prawna deweloperów,
 • doradztwo w zakresie najmu, podnajmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości, w tym sporządzanie projektów umów,
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ustanawiania i przenoszenia użytkowania wieczystego, udziału we własności nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz znoszenia współwłasności,
 • przygotowywanie umów dotyczących ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – użytkowanie, służebność, hipoteka,
 • reprezentacja byłych właścicieli lub ich spadkobierców w procesach odzyskiwania nieruchomości, w szczególności nieruchomości warszawskich,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu przed sądami wieczysto-księgowymi,
 • obsługa prawna procesu budowlanego, począwszy od uzyskania pozwolenia budowlanego, skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania.

Zespołem prawników zajmujących się tym obszarem kieruje:

Tomasz Korolko
radca prawny