(+ 48) 22 463 47 70

Podatki, finanse

Podatki

Podatki, finanse

Prawo podatkowe, to dziedzina prawa, która dotyczy każdego przedsiębiorcy. System i podejście organów podatkowych w Polsce sprawiają, że lepiej nie zaniedbywać tej dziedziny w swojej firmie. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prawa finansowego, w tym przede wszystkim prawa podatkowego, celnego, dewizowego i bankowego.

Podatki

Zagadnienia podatkowe towarzyszą większości transakcji gospodarczych, są również stałym elementem naszej rzeczywistości. Z tego powodu w Kancelarii funkcjonuje zespół, który wyspecjalizował się w tej tematyce.

Doradztwo Kancelarii koncentruje się na zapewnieniu klientom warunków do podejmowania optymalnych decyzji oraz skutecznego planowania. W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

 • analiz skutków podatkowych transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze,
 • wypracowywania koncepcji w zakresie optymalizacji konsekwencji podatkowych przy zawieraniu transakcji handlowych i kapitałowych,
 • wydawania opinii w spornych kwestiach,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji podatkowej oraz sądami.

W ramach praktyki podatkowej, zajmujemy się również bardzo blisko z nią związanymi zagadnieniami prawa celnego i prawa dewizowego.

Prawo celne

Zagadnienia podatkowe towarzyszą większości transakcji gospodarczych, są również stałym elementem naszej rzeczywistości. Z tego powodu w Kancelarii funkcjonuje zespół, który wyspecjalizował się w tej tematyce.

Doradztwo Kancelarii koncentruje się na zapewnieniu klientom warunków do podejmowania optymalnych decyzji oraz skutecznego planowania. W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

 • analiz skutków podatkowych transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze,
 • wypracowywania koncepcji w zakresie optymalizacji konsekwencji podatkowych przy zawieraniu transakcji handlowych i kapitałowych,
 • wydawania opinii w spornych kwestiach,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji podatkowej oraz sądami.

W ramach praktyki podatkowej, zajmujemy się również bardzo blisko z nią związanymi zagadnieniami prawa celnego i prawa dewizowego.

Prawo dewizowe

Zagadnienia podatkowe towarzyszą większości transakcji gospodarczych, są również stałym elementem naszej rzeczywistości. Z tego powodu w Kancelarii funkcjonuje zespół, który wyspecjalizował się w tej tematyce.

Doradztwo Kancelarii koncentruje się na zapewnieniu klientom warunków do podejmowania optymalnych decyzji oraz skutecznego planowania. W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

 • analiz skutków podatkowych transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze,
 • wypracowywania koncepcji w zakresie optymalizacji konsekwencji podatkowych przy zawieraniu transakcji handlowych i kapitałowych,
 • wydawania opinii w spornych kwestiach,
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji podatkowej oraz sądami.

W ramach praktyki podatkowej, zajmujemy się również zagadnieniami związanymi z prawem bankowym.

Prawo bankowe

W zakresie prawa bankowego wspieramy naszych klientów w ich relacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Zrealizowaliśmy wiele skomplikowanych projektów, w których zdobyliśmy ogromną wiedzę i doświadczenie pozwalające nam na optymalne zabezpieczenie interesów osób korzystających z różnych produktów finansowych.

 • Umowy kredytowe
 • Leasing
 • Produkty finansowe

Zespołem prawników zajmujących się tym obszarem kieruje:

Janusz Czepik
radca prawny