(+ 48) 22 463 47 70

Prawo geologiczne i górnicze

Prawo geologiczne i górnicze

Prawo geologiczne i górnicze

W zakresie dot. poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż pomagamy naszym klientom w uzyskiwaniu kluczowych decyzji w procesie inwestycyjnym tj. m.in.: ustaleniach lokalizacyjnych, przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne, uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej, tytułu prawnego do nieruchomości, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie.

Ponadto pomagamy w procesie uzyskiwania, zmiany, przekształcania i przenoszenie koncesji w trybie tzw. noweli węglowodorowej tj. ustawy z dn.11 lipca 2014 r.