(+ 48) 22 463 47 70

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie problematyki prawa pracy, a w szczególności:

weryfikację i przygotowanie:

 • umów o pracę z pracownikami,
 • umów z członkami władz podmiotów gospodarczych,
 • kontraktów menedżerskich oraz programów opcji menedżerskich,
 • regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów pożyczek pracowniczych i innych regulaminów,
 • umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności,

konsultacje i doradztwo prawne w zakresie:

 • prawa pracy oraz zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • optymalizacji struktury zatrudnienia,
 • aspektów prawnych związanych ze zwalnianiem pracowników, w tym zwolnienia grupowe,
 • przejmowania pracowników przez innego pracodawcę i innych zagadnień związanych z połączeniem, podziałem i zbyciem przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,
 • programów motywacyjnych dla pracowników,
 • wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych pracowniczych,
 • wszelkich spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • zatrudniania cudzoziemców,
 • prowadzenie spraw przed sądami pracy.

Zespołem prawników zajmujących się tym obszarem kieruje:

Monika Chojnacka
radca prawny