(+ 48) 22 463 47 70

Spory sądowe

Spory sądowe

Spory sądowe

Naszą dewizą jest unikanie sporów. Tak konstruujemy umowy i planujemy transakcje, aby w przyszłości było jak najmniej punktów spornych.

Jeżeli już dojdzie do sporu, to w pierwszej kolejności rekomendujemy klientom mediacje. Bardzo często takie działania z naszym udziałem prowadzą do zawarcia ugody.

Jeżeli mediacje nie przyniosą oczekiwanych efektów, wówczas reprezentujemy naszych klientów przed sądami. W tym zakresie mamy wypracowane procedury, które pozwalają na bezpieczne poprowadzenie sprawy bez ryzyka popełnienia błędów procesowych. Wysoki poziom merytoryczny prawników prowadzących sprawy sądowe pozwala z kolei na opracowanie optymalnych koncepcji materialno-procesowych oraz taktyk, które niejednokrotnie są źródłem sukcesu.

W imieniu naszych  klientów prowadzimy:

  • prawy cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • sprawy administracyjne przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
  • postępowania administracyjne przed prezesem UOKiK, prezesem UKE oraz przed sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • sprawy gospodarcze przed sądami arbitrażowymi,
  • postępowania przed sądami pracy,
  • postępowania upadłościowe i naprawcze
  • postępowania karne – zarówno w wypadku, gdy przedsiębiorca jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem, jak i w wypadku postawienia mu zarzutów karnych.

Zespołem prawników zajmujących się tym obszarem kierują:

Janusz Czepik
radca prawny
Beata Sokołowska
adwokat