(+ 48) 22 463 47 70

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa to ważny obszar dla przedsiębiorców. Warto zatroszczyć się o ochronę swojej marki i produktów – znacznie ułatwia to podejmowanie działań w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji.

Nasza praktyka obejmuje doradztwo dotyczące praw własności przemysłowej – wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

W ramach tej specjalizacji udzielamy wsparcia w zakresie:

 • uzyskania praw ochronnych,
 • sporządzania umów związanych z obrotem prawami,
 • prowadzenia sporów w przypadku naruszenia praw.

Znaki towarowe

W zakresie znaków towarowych oferta Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie badań zdolności rejestrowej znaków towarowych;
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowania związanego ze zgłaszaniem do ochrony znaków towarowych:
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań spornych związanych z naruszeniem praw ochronnych na znaki towarowe, w tym o unieważnienie bądź wygaszenie prawa ochronnego, przed:
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • przed urzędami patentowymi i sądami w innych krajach;
 • dokonywanie zmian w rejestrach oraz odnowienia praw ochronnych przed urzędami patentowymi: krajowym i zagranicznymi;
 • udzielanie porad oraz opracowywanie ekspertyz dotyczących  znaków towarowych

Patenty i wzory użytkowe

W zakresie patentów i wzorów użytkowych oferta Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie badań zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych (między innymi w zakresie: mechaniki i elektromechaniki, elektroniki, chemii, biochemii oraz biotechnologii);
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowania związanego ze zgłaszaniem do ochrony wynalazków i wzorów użytkowych :
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań spornych związanych z naruszeniem patentów lub praw ochronnych, w tym o unieważnienie bądź wygaszenie patentu lub prawa ochronnego, przed:
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO),
  • przed urzędami patentowymi i sądami w innych krajach;
 • dokonywanie zmian w rejestrach oraz wnoszenie opłat okresowych przed urzędami patentowymi: krajowym i zagranicznymi;
 • udzielanie porad oraz opracowywanie ekspertyz dotyczących patentów i wzorów użytkowych.

Wzory przemysłowe

W zakresie wzorów przemysłowych oferta Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie badań zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych;
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowania związanego ze zgłaszaniem do ochrony wzorów przemysłowych:
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań spornych związanych z naruszeniem praw z rejestracji na wzory przemysłowe, przed:
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • przed urzędami patentowymi i sądami w innych krajach;
 • dokonywanie zmian w rejestrach oraz odnowienia praw ochronnych przed urzędami patentowymi: krajowym i zagranicznymi;
 • udzielanie porad oraz opracowywanie ekspertyz dotyczących wzorów przemysłowych.

Zespołem prawników zajmujących się tym obszarem kierują:

Piotr Korolko
radca prawny
Igor Sawicki
rzecznik patentowy