(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych w trybie krajowym

Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych w trybie krajowym

Procedura zgłoszeniowa wynalazku lub wzoru użytkowego w celu uzyskania patentu lub prawa ochronnego obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Patentowym RP,
 • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego w toku procedury rejestracyjnej,

Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej obejmuje:

 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub prawa ochronnego,
 • opis wynalazku lub wzoru użytkowego ujawniający jego istotę,
 • zastrzeżenie (lub zastrzeżenia) patentowe lub ochronne,
 • rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku lub wzoru użytkowego,
 • skrót opisu.

Procedura rejestracyjna obejmuje:

 • nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
 • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego zgodnie z aktualną tabelą opłat przed UP RP,
 • publikację zgłoszonego wynalazku lub wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego (po 18 miesiącach od daty zgłoszenia),
 • 6 miesięczny okres zgłaszania uwag przez osoby trzecie, co do przeciwwskazań do udzielenia patentu,
 • procedurę badawczą  Urzędu Patentowego w celu ustalenia ustawowych warunków do uzyskania patentu lub prawa ochronnego,
 • wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego,
 • wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony zgodnie z  aktualną tabelą opłat przed UP RP,
 • wydanie przez Urząd Patentowy dokumentu patentowego lub świadectwa prawa ochronnego.

Czas trwania patentu wynosi 20 lat , zaś prawa ochronnego na wzór użytkowy 10 lat, od daty dokonania zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego  w Urzędzie Patentowym RP.

<< Wróć do poprzedniej strony