(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych w trybie międzynarodowym

Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych w trybie międzynarodowym

Zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w celu uzyskania patentu w międzynarodowym trybie PCT można dokonać w Urzędzie Patentowym RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W dwóch ostatnich przypadkach zgłoszenia można dokonać tylko wówczas, gdy było wniesione wcześniejsze zgłoszenie w trybie krajowym.

Podobnie, jak przy zgłoszeniu krajowym, po 3 miesiącach od daty złożenia wniosku międzynarodowego otrzymujemy sprawozdanie z badań.

Kolejny etap następuje w 30 lub 31 miesiącu od daty zgłoszenia krajowego , podczas którego należy wybrać te kraje, w których ma nastąpić rozszerzenie. Po takim dokonaniu przez zgłaszającego Kancelaria kontaktuje się z właściwym rzecznikiem patentowym w wybranym kraju i ustala z nim koszty procedury zgłaszania w tym kraju.

Zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego w celu uzyskania patentu w międzynarodowym trybie PCT można dokonać w Urzędzie Patentowym RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). W dwóch ostatnich przypadkach zgłoszenia można dokonać tylko wówczas, gdy było wniesione wcześniejsze zgłoszenie w trybie krajowym.

Podobnie, jak przy zgłoszeniu krajowym, po 3 miesiącach od daty złożenia wniosku międzynarodowego otrzymujemy sprawozdanie z badań.

Kolejny etap następuje w 30 lub 31 miesiącu od daty zgłoszenia krajowego , podczas którego należy wybrać te kraje, w których ma nastąpić rozszerzenie. Po takim dokonaniu przez zgłaszającego Kancelaria kontaktuje się z właściwym rzecznikiem patentowym w wybranym kraju i ustala z nim koszty procedury zgłaszania w tym kraju.

<< Wróć do poprzedniej strony