(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie wzorów przemysłowych w trybie europejskim

Zgłaszanie wzorów przemysłowych w trybie europejskim

Procedura zgłoszeniowa wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji w trybie europejskim obejmuje:

  • opcjonalne sprawdzenie nowości wzoru przemysłowego,
  • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w trakcie procesu rejestracji.

Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej obejmuje:

  • podanie, w tym:  wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
  • ilustrację wzoru przemysłowego,
  • opis wyjaśniający istotę (ilustrację) wzoru przemysłowego.

Procedura rejestracyjna obejmuje:

  • nadanie przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
  • wniesienie opłaty za zgłoszenie oraz za I okres ochrony na konto UrzęduUnii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgodnie z aktualną tabelą opłat
  • wydanie przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji,
  • wydanie przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) certyfikatu rejestracji.

<< Wróć do poprzedniej strony