(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie wzorów przemysłowych w trybie krajowym

Zgłaszanie wzorów przemysłowych w trybie krajowym

Na wzór przemysłowy, może być udzielone prawo z rejestracji jeśli prezentuje on sobą nowa i posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Procedura zgłoszeniowa wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji w trybie krajowym obejmuje:

 • opcjonalne sprawdzenie nowości wzoru przemysłowego,
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Patentowym RP,
 • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego RP w trakcie procesu rejestracji.

Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej obejmuje:

 • podanie, w tym:  wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
 • ilustrację wzoru przemysłowego,
 • opis wyjaśniający istotę (ilustrację) wzoru przemysłowego.

Procedura rejestracyjna obejmuje:

 • nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
 • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP zgodnie z aktualną tabelą opłat
 • wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji,
 • wniesienie opłaty za I okres ochrony zgodnie z aktualną tabelą opłat
 • wydanie przez Urząd Patentowy świadectwa rejestracji.

<< Wróć do poprzedniej strony