(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie znaków towarowych w trybie indywidualnym

Zgłaszanie znaków towarowych w trybie indywidualnym

Kancelaria współpracuje z kilkudziesięcioma zagranicznymi kancelariami patentowymi na wszystkich kontynentach, w tym we wszystkich liczących się gospodarczo krajach. Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę procedury rejestracyjnej oraz postępowania po udzieleniu rejestracji (w tym postępowania spornego i sprzeciwowego) w odniesieniu do znaków towarowych zgłaszanych indywidualnie do wybranych krajów świata (w tym krajów, które nie są członkami UE lub Porozumienia Madryckiego).

<< Wróć do poprzedniej strony