(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie znaków towarowych w trybie krajowym

Zgłaszanie znaków towarowych w trybie krajowym

Procedura zgłoszeniowa znaku towarowego w celu uzyskania ochrony w trybie krajowym obejmuje:

 • opcjonalne badanie zdolności rejestrowej,
 • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w Urzędzie Patentowym RP,
 • odpowiadanie na decyzje i postanowienia Urzędu Patentowego RP w trakcie procesu rejestracji.

Opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej obejmuje:

 • podanie, w tym:  wniosek o udzielenie prawa ochronnego,
 • opis znaku,
 • wykaz towarów i usług,
 • rysunek znaku graficznego.

Procedura rejestracyjna obejmuje:

 • nadanie przez Urząd Patentowy kolejnego numeru w dniu złożenia zgłoszenia,
 • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP zgodnie z  aktualną tabelą opłat przed UP RP
 • publikację zgłoszonego znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego RP (po 3 miesiącach od daty zgłoszenia),
 • 6 miesięczny okres zgłaszania uwag przez osoby trzecie co do przeciwwskazań do udzielenia prawa ochronnego,
 • procedurę badawczą  Urzędu Patentowego RP w celu ustalenia ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego,
 • wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu prawa ochronnego,
 • wniesienie opłaty za I okres ochrony zgodnie z aktualną tabelą opłat
 • wydanie przez Urząd Patentowy świadectwa ochronnego na znak towarowy.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP z możliwością przedłużenia ochrony na kolejne 10 lat.

<< Wróć do poprzedniej strony