(+ 48) 22 463 47 70

Zgłaszanie znaków towarowych w trybie międzynarodowym

Zgłaszanie znaków towarowych w trybie międzynarodowym

Istotą rejestracji znaków towarowych w trybie międzynarodowym jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Zgłaszający, w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku bazowego w kraju pochodzenia, uzyskuje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach członkowskich, przy czym ochrona ta jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach.

Warunkiem ubiegania się o rejestrację międzynarodową znaku w trybie Porozumienia madryckiego jest uzyskanie rejestracji znaku w kraju pochodzenia, natomiast w trybie Protokołu do Porozumienia jest dokonanie zgłoszenia znaku lub uzyskanie jego rejestracji w kraju pochodzenia.

Procedura zgłoszeniowa i rejestracyjna znaku towarowego w celu uzyskania ochrony w trybie międzynarodowym obejmuje:

  • opcjonalne badanie zdolności rejestrowej,
  • opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i złożenie jej w  Urzędzie Patentowym RP  lub Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
  • wniesienie opłaty za zgłoszenie na konto Urzędu Patentowego RP  lub Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) zgodnie z  aktualną tabelą opłat
  • formalne badanie złożonego formularza przez Urząd Patentowy RP lub Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)
  • przesyłanie dokumentacji zgłoszeniowej do  Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
  • rozesłanie przez Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) notyfikacji do poszczególnych (wskazanych przez zgłaszającego) krajowych urzędów patentowych,
  • wydanie decyzji o udzieleniu ochrony na dany znak (lub sprzeciwie) przez wskazane w zgłoszeniu krajowe urzędy patentowe (znaków towarowych)

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM z możliwością przedłużenia ochrony na kolejne 10 lat.

<< Wróć do poprzedniej strony