(+ 48) 22 463 47 70

Anna Dębek

radca prawny
Anna Dębek

Anna Dębek

radca prawny

Kontakt

(+48) 22 463 47 74
anna.debek@korolko.pl

Radca prawny, zawodowy przedstawiciel prawny EUIPO w Alicante.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. została radcą prawnym, członkiem Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w 2018 r. aplikantem rzecznikowskim przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Prawo własności przemysłowej praktykuje od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako ekspert w departamencie znaków towarowych Urzędu Patentowego RP oraz w warszawskich kancelariach prawnych i rzecznikowskich.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i sporach sądowych.

Posiada doświadczenie w badaniu czystości rejestrowej, zgłaszaniu wniosków o rejestrację, dochodzeniu roszczeń, postępowaniach w sprawie sprzeciwu wobec znaku towarowego, postępowaniach w sprawie unieważnienia, negocjacjach ugodowych, zarządzaniu portfelem znaków towarowych, licencjonowaniu, polskim i europejskim prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, sporach o naruszenie praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych, strategiach ochrony, umowach licencyjnych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i procesowych przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, WIPO, a także w postępowaniach przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz organami ścigania i celnymi.