skip to Main Content
10 lipca 2022

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator nie może przetwarzać danych osobowych według swojego uznania. Aby było to możliwe musi istnieć podstawa prawna. Ustalenie tego należy do jednej z pierwszych czynności, jakie powinien podjąć przedsiębiorca mając do czynienia z danymi osobowymi.

Czytaj więcej
17 czerwca 2019

Prawo dostępu do danych osobowych

Chyba najczęściej stosowany przez administratorów danych osobowych przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej - co za niespodzianka! - „RODO“) to art. 13, określający jakie informacje należy podać w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą. W…

Back To Top