skip to Main Content
15 listopada 2023

Transparentność wynagrodzeń

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły przepisy dotyczące transparentności wynagrodzeń, w celu zapewnienia większej efektywności przepisów zabraniających dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Czytaj więcej
28 marca 2023

Inspektor ochrony danych osobowcyh

RODO przewiduje funkcję inspektora ochrony danych, którego administrator w określonych sytuacjach powinien powołać. Wyjaśniam kiedy jest to obowiązkowe oraz kogo i jak powołać na to stanowisko, a także jakie stoją przed nim zadania.

Czytaj więcej
Back To Top