skip to Main Content
24 kwietnia 2024

Walidacja w poszczególnych krajach, patent jednolity, a może walidacja i patent jednolity, czyli możliwości ochrony wynalazków w poszczególnych krajach po otrzymaniu decyzji o udzieleniu Patentu Europejskiego

Udzielenie patentu przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) i publikacja w Biuletynie EPO decyzji o udzieleniu patentu kończy procedurę egzaminacyjną przed EPO. Jednakże, aby ochrona patentowa na dane rozwiązanie obowiązywała w poszczególnych krajach, konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności.

Czytaj więcej
15 listopada 2023

Transparentność wynagrodzeń

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły przepisy dotyczące transparentności wynagrodzeń, w celu zapewnienia większej efektywności przepisów zabraniających dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Czytaj więcej
28 marca 2023

Inspektor ochrony danych osobowcyh

RODO przewiduje funkcję inspektora ochrony danych, którego administrator w określonych sytuacjach powinien powołać. Wyjaśniam kiedy jest to obowiązkowe oraz kogo i jak powołać na to stanowisko, a także jakie stoją przed nim zadania.

Czytaj więcej
Back To Top