(+ 48) 22 463 47 70
Działamy globalnie
Współpracujemy z kancelariami na całym świecie
Zobacz więcej
Poznaj nasz zespół
Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy
Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem
Zobacz nasze specjalizacje

Najnowsze wpisy na naszym blogu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ

Administratorem podanych powyżej danych osobowych, jest Piotr Korolko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawnicza Piotr Korolko, ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa, tel. 22 463 47 70, e-mail: office@korolko.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 p. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu odpowiedzi na wiadomość. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu korespondencji w związku z wiadomością wysłaną poprzez powyższy formularz. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania wiadomości poprzez powyższy formularz. Dostęp do danych będzie miał hostingodawca, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.