skip to Main Content

Z danymi osobowymi w swojej działalności do czynienia ma każda firma. Przedsiębiorcy są administratorami danych osobowych swojego personelu, kontrahentów, klientów czy uczestników akcji marketingowych. Jest to bardzo wrażliwy obszar, a wszelkie operacje na danych powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz warunków przetwarzania takich danych. Możemy przeprowadzić audyt w Twojej firmie i ustalić czy kwestie danych osobowych masz rozwiązane prawidłowo. Jeżeli coś będzie wymagało poprawy, zidentyfikujemy to i pomożemy ci zmienić.

Nasze usługi w tym obszarze obejmują w szczególności:

  • weryfikacja podstaw przetwarzanych danych osobowych,
  • weryfikacja zakresu przetwarzanych przez Państwa danych osobowych,
  • weryfikacja wypełnienia obowiązków informacyjnych (w tym klauzul stosowanych na formularzach zbierania danych osobowych) oraz zaproponowanie zmian w tym zakresie (lub przygotowanie stosownych klauzul),
  • weryfikacja klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaproponowanie zmian w tym zakresie (lub przygotowanie stosownych klauzul),
  • przygotowanie informacji odnośnie uprawnień osób, których dane są przetwarzane,
  • weryfikacja konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • przygotowanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych w firmie (w tym Polityka Bezpieczeństwa i Polityka Prywatności),
  • pomoc w opracowaniu procedury zgłoszenia naruszeń do właściwego organu nadzoru
  • szkolenia w zakresie tematyki dotyczącej ochrony danych osobowych.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top