skip to Main Content

Compliance to stosunkowo nowe pojęcie w biznesie i oznacza zgodność z obowiązującymi przepisami. Ze względu na coraz więcej regulacji nakładających na firmy nowe obowiązki dotyczy ono nie tylko dużych korporacji, ale również małych przedsiębiorców.

W ramach specjalizacji compliance dokonujemy oceny zgodności działalności firmy z przepisami prawa oraz opracowujemy niezbędne w tym zakresie mechanizmy i procedury. Dotyczy najróżniejszych aspektów działalności przedsiębiorców:

  • przetwarzanie danych osobowych,
  • procedury antykorupcyjne,
  • procedury eliminujące ryzyko popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji,
  • procedury anonimowego zgłaszania nieprawidłowości (sygnaliści),
  • relacje z konsumentami,
  • obowiązki wynikające z prawa pracy, w tym odpowiednie procedury rekrutacyjne, procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne, zarządzanie bezpieczeństwem w zakładzie pracy,
  • obowiązki korporacyjne wynikające z kodeksu spółek handlowych,
  • obowiązki wynikające z prawa chronmy środowiska, w tym kwestie BDO,
  • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

Ze względu na grożące konsekwencje za nieprzestrzeganie obowiązków nakładanych przez przedsiębiorców, w tym wysokie kary, warto zainteresować się kwestią compliance. Z uwagi na tempo zmian w prawie, wskazane jest także monitorowanie i regularne kontrolowanie wdrożonych procedur. Co roku na przedsiębiorców nakładane są nowe obowiązki. O niektórych z nich informujemy na naszym blogu.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top