skip to Main Content

W zakresie prawa farmaceutycznego doradzamy we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a szczególnie w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, wprowadzaniem do obrotu i do używania wyrobów medycznych. Ponadto wspieramy klientów w kwestiach dotyczących obrotu lekami, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Compliance w farmacji.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top