skip to Main Content

Większość firm podlega wpisowi do rejestru BDO, jak również jest zobowiązanych do wypełniania innych obowiązków w związku z ochroną środowiska nałożonych przez ustawodawcę. Pomagamy naszym klientom w realizacji przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym:

  • weryfikujemy konieczność wpisu do rejestru BDO,
  • weryfikujemy podleganie obowiązkom wynikającym z ustawy o odpadach, ustawy o gospodarce opakowaniami i innych przepisów,
  • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach BDO,
  • przygotowujemy i weryfikujemy projekty umów z organizacjami odzysku opakowań.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top