skip to Main Content

Spory sądowe

Naszą dewizą jest unikanie sporów. Tak konstruujemy umowy i planujemy transakcje, aby w przyszłości było jak najmniej punktów spornych.

Jeżeli już dojdzie do sporu, to w pierwszej kolejności rekomendujemy klientom mediacje. Bardzo często takie działania z naszym udziałem prowadzą do zawarcia ugody.

Jeżeli mediacje nie przyniosą oczekiwanych efektów, wówczas reprezentujemy naszych klientów przed sądami. W tym zakresie mamy wypracowane procedury, które pozwalają na bezpieczne poprowadzenie sprawy bez ryzyka popełnienia błędów procesowych. Wysoki poziom merytoryczny prawników prowadzących sprawy sądowe pozwala z kolei na opracowanie optymalnych koncepcji materialno-procesowych oraz taktyk, które niejednokrotnie są źródłem sukcesu.

W imieniu naszych klientów prowadzimy:

  • prawy cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
  • sprawy administracyjne przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
  • postępowania administracyjne przed prezesem UOKiK, prezesem UKE oraz przed sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • sprawy gospodarcze przed sądami arbitrażowymi,
  • postępowania przed sądami pracy,
  • postępowania upadłościowe i naprawcze
  • postępowania karne – zarówno w wypadku, gdy przedsiębiorca jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem, jak i w wypadku postawienia mu zarzutów karnych.

Zarządzanie wierzytelnościami i windykacja

Każdy przedsiębiorca posiada tzw. trudne wierzytelności. Umiejętne zarządzanie tymi wierzytelnościami pozwala na zmniejszenie, a nawet zlikwidowanie, ryzyka, związanego z tymi wierzytelnościami. Dlatego dla naszych klientów opracowaliśmy unikalną ofertę w zakresie:

  • monitorowania wierzytelności,
  • zabezpieczania wierzytelności,
  • dochodzenia wierzytelności.

Dzięki stworzonym przez nas procedurom, klienci mogą nam przekazać zarządzanie wierzytelnościami, mając pewność, że wszystkie czynności będą wykonane terminowo i z najwyższą starannością. W ramach naszych usług oferujemy prowadzenie negocjacji w celu zawarcia ugody, dochodzenie zapłaty przed sądem, a także reprezentowanie naszych klientów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top