skip to Main Content

Prawo autorskie to jedna z wiodących specjalizacji Kancelarii. W tym zakresie oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące w szczególności:

przygotowywanie i weryfikację:

  • umów o dzieło z twórcami i wykonawcami (autorami, kompozytorami, plastykami, autorami scenariuszy, grafikami, fotografami, artystami, aktorami i innymi),
  • umów z producentami filmowymi i współtwórcami filmów,
  • umów wydawniczych,
  • umów licencyjnych oraz sublicencyjnych,
  • umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych,
  • zezwoleń i umów na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku,

oraz

  • doradztwo w zakresie prawa autorskiego, w tym w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich oraz obrotu takimi prawami,
  • prowadzenie negocjacji oraz spraw sądowych w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa autorskiego.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top