skip to Main Content

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie obrotu gospodarczego, w tym przede wszystkim obsługę transakcji handlowych i inwestycji, przygotowywanie umów, a także wsparcie w zakresie zamówień publicznych.

Transakcje handlowe, umowy

Nasi klienci otrzymują od nas wsparcie w zakresie ich aktywności biznesowej. Dobrze ułożona i należycie zabezpieczona transakcja jest podstawą sukcesu. W tej materii oferujemy:

 • prowadzenie złożonych transakcji gospodarczych,
 • opracowywanie umów, funkcjonujących zarówno w systemie prawa polskiego, jak i w systemach prawnych innych państw,
 • zapewnianie zgodności postanowień umów z prawem Unii Europejskiej,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej planowanych transakcji,
 • optymalne zabezpieczenie interesów naszych klientów, zarówno poprzez odpowiednie klauzule umowne, jak również poprzez odpowiednie procedury w zakresie nadzoru nad realizacją projektów.

Inwestycje

Kancelaria regularnie doradza inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

 • doradztwa i opracowywania strategii oraz koncepcji inwestycyjnych,
 • realizacji projektów inwestycyjnych i reprezentacji inwestorów przed organami administracji rządowej.

Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w procesach komercjalizacji oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i świadczy usługi w tym zakresie:

 • współuczestnicząc w tworzeniu programów naprawczych i restrukturyzacyjnych oraz dokumentacji prywatyzacyjnej,
 • przeprowadzając audyty prawne,
 • nadzorując bankowe postępowania ugodowe oraz procedury prywatyzacyjne,
 • doradzając w zakresie nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części lub poszczególnych składników majątkowych i niemajątkowych.

Ponadto, oferujemy doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym łączenie, podział, przejęcia oraz przekształcenia formy prawnej, jak również odnośnie postępowań likwidacyjnych, dotyczące spółek prawa handlowego oraz pozostałych przedsiębiorców.

Zamówienia publiczne

Nasza Kancelaria reprezentuje liczne grono Klientów uczestniczących w przetargach organizowanych w ramach zamówień publicznych. Obsługa obejmuje w szczególności:

 • opracowywanie dokumentacji przetargowej,
 • przygotowywanie umów konsorcjum przetargowego,
 • składanie protestów,
 • występowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie spornych spraw przed sądami.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top