skip to Main Content

W zakresie znaków towarowych oferta naszej Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie badań zdolności rejestrowej znaków towarowych;
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowania związanego ze zgłaszaniem do ochrony znaków towarowych:
  • w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP (UP RP)
  • w trybie europejskim przed  Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • w trybie międzynarodowym przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
  • w trybie indywidualnym bezpośrednio w wybranych przez klienta krajach na całym świecie
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań spornych związanych z naruszeniem praw ochronnych na znaki towarowe, w tym o unieważnienie bądź wygaszenie prawa ochronnego, przed:
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • przed urzędami patentowymi i sądami w innych krajach;
 • dokonywanie zmian w rejestrach oraz odnowienia praw ochronnych przed urzędami patentowymi: krajowym i zagranicznymi;
 • udzielanie porad oraz opracowywanie ekspertyz dotyczących  znaków towarowych

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top