skip to Main Content

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie problematyki prawa pracy, a w szczególności:

 • weryfikację i przygotowanie:
  • umów o pracę z pracownikami,
  • umów z członkami władz podmiotów gospodarczych,
  • kontraktów menedżerskich oraz programów opcji menedżerskich,
  • regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów pożyczek pracowniczych i innych regulaminów,
  • umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności,
 • konsultacje i doradztwo prawne w zakresie:
  • prawa pracy oraz zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • optymalizacji struktury zatrudnienia,
  • aspektów prawnych związanych ze zwalnianiem pracowników, w tym zwolnienia grupowe,
  • przejmowania pracowników przez innego pracodawcę i innych zagadnień związanych z połączeniem, podziałem i zbyciem przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,
  • programów motywacyjnych dla pracowników,
  • wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych pracowniczych,
  • wszelkich spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
  • zatrudniania cudzoziemców,
 • prowadzenie spraw przed sądami pracy.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top