skip to Main Content

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców, niezależnie od ich formy prawnej (spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, osoby fizyczne i inne).

W tym zakresie oferujemy m.in.:

 • doradztwo dotyczące optymalnych sposobów i form rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni,
 • rejestrację przedsiębiorców, w tym m.in. przygotowywanie projektów aktów założycielskich, umów oraz statutów, reprezentację przed Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), w tym składanie wniosków o rejestrację drogą elektroniczną,
 • tworzenie oddziałów,
 • tworzenie przedstawicielstw,
 • restrukturyzacja podmiotów gospodarczych,
 • obsługę organów statutowych, w tym projektowanie uchwał organów zarządzających i kontrolnych,
 • przygotowywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • opracowywanie porozumień między wspólnikami i akcjonariuszami,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu sporów pomiędzy spółką a wspólnikami lub akcjonariuszami,
 • przekształcenia formy prawnej podmiotów oraz łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 • likwidację spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców.

W ramach tej specjalizacji opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które pozwalają sprawnie przeprowadzać poszczególne projekty, a tym samym minimalizować ich koszty.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top