skip to Main Content

W zakresie nieruchomości nasz Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • przeprowadzanie analiz i ustaleń stanu prawnego nieruchomości,
  • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz przeprowadzania inwestycji na nieruchomościach, w tym uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym w zakresie procesu budowlanego,
  • pomoc prawna przy zawieraniu umów sprzedaży/zakupu nieruchomości, w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i developerskich,
  • obsługa prawna deweloperów,
  • doradztwo w zakresie najmu, podnajmu, dzierżawy oraz leasingu nieruchomości, w tym sporządzanie projektów umów, udzielanie porad prawnych w zakresie ustanawiania i przenoszenia użytkowania wieczystego, udziału we własności nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym oraz znoszenia współwłasności,
  • przygotowywanie umów dotyczących ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – użytkowanie, służebność, hipoteka,
  • reprezentacja byłych właścicieli lub ich spadkobierców w procesach odzyskiwania nieruchomości, w szczególności nieruchomości warszawskich,
  • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,
  • reprezentacja klientów w postępowaniu przed sądami wieczysto-księgowymi,
  • obsługa prawna procesu budowlanego, począwszy od uzyskania pozwolenia budowlanego, skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top