skip to Main Content

Patenty, wzory przemysłowe i wzory użytkowe należą do zakresu prawa własności przemysłowej. Jest to ważny obszar dla przedsiębiorców. Warto zatroszczyć się o ochronę swoich i produktów, co znacznie ułatwia podejmowanie działań w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji.

W zakresie patentów i wzorów użytkowych oferta Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie badań zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych (między innymi w zakresie: mechaniki i elektromechaniki, elektroniki, chemii, biochemii oraz biotechnologii);
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowania związanego ze zgłaszaniem do ochrony wynalazków i wzorów użytkowych :
  • w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP  (UPRP)
  • w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
  • w trybie międzynarodowym przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
  • w trybie indywidualnym bezpośrednio w wybranych przez klienta krajach na całym świecie
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań spornych związanych z naruszeniem patentów lub praw ochronnych, w tym o unieważnienie bądź wygaszenie patentu lub prawa ochronnego, przed:
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO),
  • Jednolitym Sądem Patentowy,
  • przed urzędami patentowymi i sądami w innych krajach;
 • dokonywanie zmian w rejestrach oraz wnoszenie opłat okresowych przed urzędami patentowymi: krajowym i zagranicznymi;
 • udzielanie porad oraz opracowywanie ekspertyz dotyczących patentów i wzorów użytkowych;
 • walidacja krajowa patentów europejskich:
  • tłumaczenia patentów europejskich,
  • składanie wymaganej dokumentacji do Urzędu Patentowego RP (UP RP) w celu uprawomocnienia/walidacji patentów europejskich,
  • przygotowywanie i składanie do Urzędu Patentowego RP (UP RP) zmodyfikowanych tłumaczeń w przypadku ograniczenia patentu przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) lub po zakończeniu postępowania sprzeciwowego przed EPO (w sytuacji utrzymania patentu w zmienionej formie),
  • koordynowanie postępowań walidacyjnych poza Polską, w tym również w ramach współpracy z zagranicznymi partnerskimi kancelariami patentowymi
  • ubieganie się o ochronę tymczasową.

W zakresie wzorów przemysłowych oferta Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie badań zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych;
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowania związanego ze zgłaszaniem do ochrony wzorów przemysłowych:
  • w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP (UP RP)
  • w trybie europejskim przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • w trybie międzynarodowym przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
  • w trybie indywidualnym bezpośrednio w wybranych przez klienta krajach na całym świecie
 • prowadzenie w imieniu Klienta postępowań spornych związanych z naruszeniem praw z rejestracji na wzory przemysłowe, przed:
  • Urzędem Patentowym RP, krajowymi sądami administracyjnymi  oraz osobami trzecimi;
  • Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
  • Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO),
  • przed urzędami patentowymi i sądami w innych krajach;
 • dokonywanie zmian w rejestrach oraz odnowienia praw ochronnych przed urzędami patentowymi: krajowym i zagranicznymi;
 • udzielanie porad oraz opracowywanie ekspertyz dotyczących wzorów przemysłowych.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top