skip to Main Content

Po okresie transformacji oraz integracji w ramach Unii Europejskiej,  Polska stała się światowym graczem. Dotyczy to zwłaszcza gospodarki – Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych przedsiębiorców, a polscy przedsiębiorcy rozszerzają swoją działalność poza granice kraju.

Taka sytuacja jest wielkim wyzwaniem dla prawników. Każda transakcja transgraniczna dokonywana jest w obszarze dwóch lub więcej systemów prawnych. Powinni w niej uczestniczyć prawnicy, którzy świadczą usługi w systemach prawnych, w których realizowany jest projekt. Nie jest możliwe, aby  prawnik z jednego kraju samodzielnie obsłużył prawidłowo transakcję transgraniczną.

Z tego powodu nawiązaliśmy ścisłą współpracę z prawnikami i rzecznikami patentowymi na całym świecie. Regułą w naszej praktyce jest to, że projekty transgraniczne zawsze realizujemy wspólnie z prawnikami zagranicznymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo  transakcji.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top