skip to Main Content

Prawo podatkowe i ubezpieczeń społecznych to dziedziny prawa, które dotyczą każdego przedsiębiorcy. System i podejście ZUS i organów podatkowych w Polsce sprawiają, że lepiej nie zaniedbywać kwestii z nimi związanych w swojej firmie. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prawa finansowego (w tym przede wszystkim prawa podatkowego, celnego, dewizowego i bankowego) oraz ubezpieczeń społecznych.

Podatki

Zagadnienia podatkowe towarzyszą większości transakcji gospodarczych, są również stałym elementem naszej rzeczywistości. Z tego powodu w Kancelarii funkcjonuje zespół, który wyspecjalizował się w tej tematyce. Nasze doradztwo koncentruje się na zapewnieniu klientom warunków do podejmowania optymalnych decyzji oraz skutecznego planowania. W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

  • analiz skutków podatkowych transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze,
  • wypracowywania koncepcji w zakresie optymalizacji konsekwencji podatkowych przy zawieraniu transakcji handlowych i kapitałowych,
  • wydawania opinii w spornych kwestiach,
  • reprezentowanie Klientów przed organami administracji podatkowej oraz sądami.

W ramach praktyki podatkowej, zajmujemy się również bardzo blisko z nią związanymi zagadnieniami prawa celnego i prawa dewizowego.

Prawo bankowe

W zakresie prawa bankowego wspieramy naszych klientów w ich relacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Zrealizowaliśmy wiele skomplikowanych projektów, w których zdobyliśmy ogromną wiedzę i doświadczenie pozwalające nam na optymalne zabezpieczenie interesów osób korzystających z różnych produktów finansowych, w tym umów kredytowych i leasingowych, czy gwarancji bankowych.

Ubezpieczenia społeczne

Doradzamy naszym klientom we wszelkich kwestiach związanych z ubezpieczeniami społecznymi, w tym reprezentujemy ich w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (oraz na etapie sądowym), wnosimy odwołania od decyzji organów rentowych i pomagamy ustalić czy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Możesz skontaktować się z nami e-mailowo (office@korolko.pl) lub telefonicznie (22 463 47 70).

Back To Top