skip to Main Content

Tranzyt odpadów przez Polskę a rejestr BDO

Dość często zdarza się, że zagraniczna firma transportowa świadczy usług przewozu odpadów, przejeżdżając tranzytem przez terytorium Polski. Usługi są świadczone na rzecz podmiotu zagranicznego i nie dochodzi do importu odpadów do naszego kraju. Transport odpadów z jednego do drugiego kraju jedynie przejeżdża przez Polskę bez zatrzymania.

W opisanej powyżej sytuacji, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5) b) ustawy o odpadach, podmiot przewożący odpady powinien uzyskać wpis do rejestru BDO. Za tranzyt odpadów przez terytorium Polski bez wymaganego wpisu może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 2.000 zł do 10.000 zł, stosownie do art. 195 ustawy o odpadach.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top