skip to Main Content
22 maja 2021

Obowiązek zapewnienia odzysku i recyclingu

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nakłada na każdy podmiot wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, obowiązek zapewnienia odzysku i recyclingu odpadów tego samego rodzaju, co opakowania. W rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego…

23 marca 2021

Sklep internetowy musi się wpisać do rejestru BDO

Zgodnie z ustawą o odpadach, niemalże każdy, nawet najmniejszy sklep internetowy, podlega obowiązkowi złożenia wniosku do właściwego marszałka województwa o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO). Art. 50 tej ustawy stanowi, że…

14 grudnia 2019

Rejestr BDO – od stycznia obowiązkowy

Od początku 2018 r. działa w Polsce "Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami", potocznie zwany "rejestrem BDO". Rejestr jest częścią "Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" i stanowi listę podmiotów wytwarzających odpady…

Back To Top