skip to Main Content

Sklep internetowy musi się wpisać do rejestru BDO

Zgodnie z ustawą o odpadach, niemalże każdy, nawet najmniejszy sklep internetowy, podlega obowiązkowi złożenia wniosku do właściwego marszałka województwa o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO). Art. 50 tej ustawy stanowi, że każdy podmiot wprowadzający na produkty w opakowaniach, w zakresie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, powinien uzyskać wpis do rejestru BDO.

Definicja opakowania w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest bardzo szeroka – „opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych (art. 3 ust. 1). W kolejnych ustępach jeszcze bardziej rozszerzono tę definicję.

W konsekwencji prawie każdy produkt oferowany na polskim rynku należy uznać za produkt w opakowaniu. To z kolei, rodzi po stronie właścicieli sklepów, w tym sklepów internetowych, obowiązek wpisania do rejestru BDO. Niestety nie każdy przedsiębiorca jest tego świadomy i kwestia ta bywa lekceważona. Wiąże się to z ryzykiem konsekwencji prawnych – ustawa o odpadach, za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru, przewiduje karę aresztu lub grzywny.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top