skip to Main Content
11 grudnia 2021

System ochrony sygnalistów

17 grudnia 2021 r. upływa termin dla państw członkowskich (w tym Polski) na implementację dyrektywy o sygnalistach. Polska ustawa nie została jeszcze uchwalona, ale już jest dostępny projekt.

Czytaj więcej
22 maja 2021

Obowiązek zapewnienia odzysku i recyclingu

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, nakłada na każdy podmiot wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach, obowiązek zapewnienia odzysku i recyclingu odpadów tego samego rodzaju, co opakowania. W rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego…

23 marca 2021

Sklep internetowy musi się wpisać do rejestru BDO

Zgodnie z ustawą o odpadach, niemalże każdy, nawet najmniejszy sklep internetowy, podlega obowiązkowi złożenia wniosku do właściwego marszałka województwa o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO). Art. 50 tej ustawy stanowi, że…

18 lutego 2021

Elektroniczne wnioski do KRS opóźnione

W związku z wejściem w życie 12 lutego 2021 roku nowelizacji do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy…

18 stycznia 2021

Podstawowe sposoby na zabezpieczenie działalności firmy w dobie COVID-19

Sytuacja wywołana epidemią COVID-19 spowodowała wprowadzenie wielu zmian i restrykcji przez władze państwowe, które z kolei wywarły znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców w Polsce. Wprowadzone zmiany można oceniać różnie, lecz co do jednego należy się zgodzić – mało który z…

9 grudnia 2020

Obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach

Stosownie do art. 63 ustawy o odpadach, część przedsiębiorców podlegających wpisowi do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej: "Rejestr BDO"), jest zobowiązana umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dotyczy to…

14 września 2020

Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego jest oddział. W przypadku wyboru tej formy organizacyjnej, art. 16 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nakłada obowiązek…

Back To Top