skip to Main Content

Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w tym roku także przesunięte

W tym roku, ze względu na epidemię COVID-19, termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ponownie zostały przesunięte. Tuż przed upływem standardowego terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego, 30 marca 2021 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki…

Podstawowe sposoby na zabezpieczenie działalności firmy w dobie COVID-19

Sytuacja wywołana epidemią COVID-19 spowodowała wprowadzenie wielu zmian i restrykcji przez władze państwowe, które z kolei wywarły znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców w Polsce. Wprowadzone zmiany można oceniać różnie, lecz co do jednego należy się zgodzić – mało który z…

Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego jest oddział. W przypadku wyboru tej formy organizacyjnej, art. 16 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nakłada obowiązek…

Back To Top
Szukaj