skip to Main Content

Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w tym roku także przesunięte

W tym roku, ze względu na epidemię COVID-19, termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ponownie zostały przesunięte. Tuż przed upływem standardowego terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego, 30 marca 2021 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Na podstawie tego rozporządzenia, z kilkoma wyjątkami, termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego został wydłużony o 3 miesiące i upływa 30 czerwca. Termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego również został wydłużony o 3 miesiące i spółki będą miały na to czas aż do 30 września 2021 r.

Równolegle zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie którego termin na rozliczenie podatku CIT i złożenie deklaracji został przesunięty do 30 czerwca 2021 r.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top