skip to Main Content
18 lutego 2021

Elektroniczne wnioski do KRS opóźnione

W związku z wejściem w życie 12 lutego 2021 roku nowelizacji do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy…

30 maja 2020

Zdalne zgromadzenie wspólników

Ze względu na pandemię koronawirusa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego został przedłużony aż o trzy miesiące. Ciężko powiedzieć czy sytuacja epidemiologiczna ulegnie w Polsce w najbliższym czasie poprawie. Z tego względu, żeby ograniczyć ryzyko zakażenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny…

29 marca 2020

Przedłużony termin na CIT za 2019 rok

W związku z epidemią koronawirusa Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające termin na złożenie deklaracji oraz zapłatę podatku podatkowych przez osoby prawne. Termin przed zmianą Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne są…

Back To Top