skip to Main Content

Terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w tym roku także przesunięte

W tym roku, ze względu na epidemię COVID-19, termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ponownie zostały przesunięte. Tuż przed upływem standardowego terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego, 30 marca 2021 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki…

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników poddanych izolacji

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu…

Back To Top
Szukaj