skip to Main Content
11 grudnia 2021

System ochrony sygnalistów

17 grudnia 2021 r. upływa termin dla państw członkowskich (w tym Polski) na implementację dyrektywy o sygnalistach. Polska ustawa nie została jeszcze uchwalona, ale już jest dostępny projekt.

Czytaj więcej
18 lutego 2021

Elektroniczne wnioski do KRS opóźnione

W związku z wejściem w życie 12 lutego 2021 roku nowelizacji do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy…

5 stycznia 2021

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników poddanych izolacji

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu…

13 listopada 2020

Tarcza antykryzysowa 6.0

Dnia 26 października 2020 roku złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704) - tzw. Tarcza 6.0. Projekt ten…

19 października 2020

Ułatwienia patentowania wynalazków wspomaganych komputerowo

Jedna z ważniejszych zmian w prawie własności przemysłowej (p.w.p.), jakie weszły w tym roku w życie, dotyczy ułatwienia dla wynalazków wspomaganych komputerowo w Polsce. Do tej pory Urząd Patentowy RP (UPRP) z reguły odmawiał udzielenia patentu na wynalazki związane z…

Back To Top