skip to Main Content
11 grudnia 2021

System ochrony sygnalistów

17 grudnia 2021 r. upływa termin dla państw członkowskich (w tym Polski) na implementację dyrektywy o sygnalistach. Polska ustawa nie została jeszcze uchwalona, ale już jest dostępny projekt.

Czytaj więcej
18 lutego 2021

Elektroniczne wnioski do KRS opóźnione

W związku z wejściem w życie 12 lutego 2021 roku nowelizacji do ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy…

5 stycznia 2021

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników poddanych izolacji

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu…

Back To Top