skip to Main Content
11 grudnia 2021

System ochrony sygnalistów

17 grudnia 2021 r. upływa termin dla państw członkowskich (w tym Polski) na implementację dyrektywy o sygnalistach. Polska ustawa nie została jeszcze uchwalona, ale już jest dostępny projekt.

Czytaj więcej
23 marca 2021

Sklep internetowy musi się wpisać do rejestru BDO

Zgodnie z ustawą o odpadach, niemalże każdy, nawet najmniejszy sklep internetowy, podlega obowiązkowi złożenia wniosku do właściwego marszałka województwa o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO). Art. 50 tej ustawy stanowi, że…

9 grudnia 2020

Obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach

Stosownie do art. 63 ustawy o odpadach, część przedsiębiorców podlegających wpisowi do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej: "Rejestr BDO"), jest zobowiązana umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dotyczy to…

25 lipca 2020

Przedawnienie odsetek za opóźnienie

Odsetki mają charakter akcesoryjny w stosunku do świadczenie głównego. Oznacza to, że co do zasady przedawniają się nie później niż świadczenie główne. Przykładowo, jeżeli przedawni się roszczenie zapłaty ceny z umowy sprzedaży (w przypadku działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi dwa…

6 czerwca 2020

Zmiany dotyczące umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

W najnowszym projekcie Tarczy Antykryzysowej 4.0, rząd proponuje wprowadzenie m.in. zmian dotyczących rozliczania pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą mikroprzedsiębiorca może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o przyznanie mu jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł…

16 maja 2020

Tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorców

W jednym z poprzednich postów przedstawiłem zasady uzyskania pomocy w ramach tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców. Dzisiaj chciałbym skoncentrować się na małych i średnich przedsiębiorcach. Oni również mogą składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe. Na pomoc tej kategorii przedsiębiorcom przewidziano 50…

13 maja 2020

Projekt Tarczy 3.0 a zmiany dotyczące obowiązku opłacania składek na ZUS

30 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy antykryzysowej tzw. Tarczę 3.0, stanowiącą nowelizację do zapisów ustawy obecnie obowiązującej. W projekcie tym zamieszczono kolejne przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (o zwolnieniach z opłacania składek wprowadzonych w poprzednich…

2 maja 2020

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców

Można już składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach programu prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju. W dzisiejszym poście wyjaśniam na jaką pomoc w tym zakresie mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy - na pomoc tej kategorii…

4 kwietnia 2020

Świadczenie postojowe

Zwolnienie ze składek ZUS to nie jedyna możliwość, z jakiej mogą skorzystać samozatrudnieni podczas koronawirusa. W ramach tarczy antykryzysowej przewidziano także jednorazowe świadczenie postojowe. Samozatrudnieni i osoby na tzw. umowach cywiln-oprawnych O świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność…

7 listopada 2019

Czy przedsiębiorca musi posiadać firmowy rachunek bankowy?

Od czasu do czasu klienci lub osoby znajome zwracają się do mnie z zapytaniem czy istnieje obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego. Z jednej bowiem strony nikt nie potrafi wskazać przepisu, który by formułował taki obowiązek, zaś z drugiej większość osób…

Back To Top