skip to Main Content

Zmiany dotyczące umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

W najnowszym projekcie Tarczy Antykryzysowej 4.0, rząd proponuje wprowadzenie m.in. zmian dotyczących rozliczania pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom.

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą mikroprzedsiębiorca może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o przyznanie mu jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka ta może zostać umorzona, lecz aby to się stało, trzeba spełnić następujące warunki:

  1. mikroprzedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;
  2. mikroprzedsiębiorca, który spełnił powyższy warunek musi w terminie 14 dni od jego spełnienia złożyć w Urzędu Pracy wniosek o umorzenie pożyczki; zobowiązany jest do złożenia we wniosku oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Jednakże w proponowanych przepisach odchodzi się od konieczności składania wniosku o umorzenie pożyczki. Będzie ona umarzana „automatycznie” w momencie kiedy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, bez konieczności składania odpowiedniego wniosku.

Jako że w Sejmie trwają prace nad przedmiotową ustawą, czas pokaże w jakim kształcie zostanie ona uchwalona.

Back To Top