skip to Main Content
13 listopada 2020

Tarcza antykryzysowa 6.0

Dnia 26 października 2020 roku złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704) - tzw. Tarcza 6.0. Projekt ten…

8 września 2020

Praca zdalna wykonywana przez pracownika

Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych skutkowało (dalej „Ustawa”) min. wprowadzeniem pojęcia pracy zdalnej. W świetle przepisów…

3 lipca 2020

Ułatwienia w zakresie certyfikatu rezydencji podatkowej

Na podstawie art. 77  pkt. 61 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086) do tzw. Tarczy 1.0., czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem…

6 czerwca 2020

Zmiany dotyczące umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

W najnowszym projekcie Tarczy Antykryzysowej 4.0, rząd proponuje wprowadzenie m.in. zmian dotyczących rozliczania pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą mikroprzedsiębiorca może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o przyznanie mu jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł…

23 maja 2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r.…

20 maja 2020

Przedłużenie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii zbiegło się z momentem, kiedy to większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, powinna sporządzić, zatwierdzić, udostępnić, a także przekazać do rejestru sprawozdania finansowe i inne wymagane prawem dokumenty. W…

13 maja 2020

Projekt Tarczy 3.0 a zmiany dotyczące obowiązku opłacania składek na ZUS

30 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy antykryzysowej tzw. Tarczę 3.0, stanowiącą nowelizację do zapisów ustawy obecnie obowiązującej. W projekcie tym zamieszczono kolejne przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (o zwolnieniach z opłacania składek wprowadzonych w poprzednich…

2 maja 2020

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców

Można już składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach programu prowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju. W dzisiejszym poście wyjaśniam na jaką pomoc w tym zakresie mogą liczyć mikroprzedsiębiorcy - na pomoc tej kategorii…

25 kwietnia 2020

Podatek możesz rozliczyć później

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawą o podatku od osób prawnych, do końca kwietnia zarówno deklaracja PIT, jak i deklaracja CIT, powinny zostać złożone do urzędu skarbowego, a podatek zapłacony (o ile z rozliczenia rocznego…

Back To Top