skip to Main Content

Najemcy galeriach handlowych – dłuższa umowa najmu lub zapłata czynszu za okres zakazu

Art. 15ze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie został sformułowany zbyt fortunnie i jego interpretacja budzi wiele wątpliwości. Obecnie, po wznowieniu od 4 maja działalności galerii handlowych, warto przyjrzeć się ust. 2 tego przepisu.

Ustawodawca przewidział, że najemca w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu handlu, powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy najmu na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Dalej przepis ten stanowi, że jeżeli taka oferta w przewidzianym terminie nie zostanie złożona, wzajemne wygaśnięcie zobowiązań stron umowy najmu przestanie wiązać wynajmującego. Ciężko się w tym połapać, ale według mnie, jeżeli najemca do 4 sierpnia nie złoży wynajmującemu oferty przedłużenia umowy o okres zakazu handlu oraz dodatkowe sześć miesięcy (w sumie to będzie prawie osiem miesięcy), to wynajmujący będzie mógł domagać się zapłaty czynszu za okres zakazu.

Najemcy staną więc przed dylematem – korzystać z lokalu o prawie osiem miesięcy dłużej (i o tyle więcej zapłacić czynszów), czy zapłacić zaległy czynsz za okres zakazu i zakończyć umowę najmu w terminie w nim przewidzianym. Każdy najemca powinien to sobie skalkulować – dłuższa umowa najmu niekoniecznie musi się bardziej opłacać. Szczególnie w nowej rzeczywistości gospodarczej spowodowanej koronawirusem.

Tomasz Korolko

Partner

Back To Top