skip to Main Content
15 listopada 2023

Transparentność wynagrodzeń

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły przepisy dotyczące transparentności wynagrodzeń, w celu zapewnienia większej efektywności przepisów zabraniających dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Czytaj więcej
5 stycznia 2021

Możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników poddanych izolacji

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu…

19 października 2020

Ułatwienia patentowania wynalazków wspomaganych komputerowo

Jedna z ważniejszych zmian w prawie własności przemysłowej (p.w.p.), jakie weszły w tym roku w życie, dotyczy ułatwienia dla wynalazków wspomaganych komputerowo w Polsce. Do tej pory Urząd Patentowy RP (UPRP) z reguły odmawiał udzielenia patentu na wynalazki związane z…

11 października 2020

Nowa definicja mobbingu

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy przewidującego zmianę definicji mobbingu (druk 463). Celem projektu jest nowelizacja art. 943 § 2 Kodeksu Pracy polegająca na rozszerzeniu ustawowej definicji mobbingu o przesłankę „różnicowania wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć…

22 września 2020

Zmiany w prawie budowlanym

W sobotę 19 września 2020 roku weszły w życie największe od dekady zmiany w prawie budowlanym. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku wprowadza wiele modyfikacji, które budzą mieszane uczucia wśród specjalistów zajmujących się tą właśnie dziedziną prawa. Zapraszam do…

6 czerwca 2020

Zmiany dotyczące umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

W najnowszym projekcie Tarczy Antykryzysowej 4.0, rząd proponuje wprowadzenie m.in. zmian dotyczących rozliczania pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą mikroprzedsiębiorca może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o przyznanie mu jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł…

30 maja 2020

Zdalne zgromadzenie wspólników

Ze względu na pandemię koronawirusa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego został przedłużony aż o trzy miesiące. Ciężko powiedzieć czy sytuacja epidemiologiczna ulegnie w Polsce w najbliższym czasie poprawie. Z tego względu, żeby ograniczyć ryzyko zakażenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny…

23 maja 2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r.…

20 maja 2020

Przedłużenie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii zbiegło się z momentem, kiedy to większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z przepisami m.in. ustawy o rachunkowości, powinna sporządzić, zatwierdzić, udostępnić, a także przekazać do rejestru sprawozdania finansowe i inne wymagane prawem dokumenty. W…

Back To Top