(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

W sobotę 19 września 2020 roku weszły w życie największe od dekady zmiany w prawie budowlanym. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku wprowadza wiele modyfikacji, które budzą mieszane uczucia wśród specjalistów zajmujących się tą właśnie dziedziną prawa. Zapraszam do lektury wpisu, w którym przedstawiam moim zdaniem najistotniejsze z nich.

Podział projektu budowlanego

Dotychczas projekt budowlany stanowił jednolity dokument, który był wymagany przy udzielaniu pozwolenia na budowę. Od momentu wprowadzenia zmian, projekt budowlany został podzielony na trzy części:

  1. projekt zagospodarowania terenu,
  2. projekt architektoniczno-budowlany oraz
  3. projekt techniczny.

Ten ostatni z nich należy złożyć kierownikowi budowy przed rozpoczęciem robót, a w urzędzie nadzoru budowlanego dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Powodem takiego rozdzielenia miało być przyspieszenie postępowania o udzielanie pozwolenia na budowę, jednakże w opinii wielu specjalistów, taki podział, nie przyniesie zamierzonego efektu, natomiast może przynieść wiele negatywnych skutków. Przede wszystkim konieczność podziału projektu budowlanego oraz brak wymogu dostarczenia projektu technicznego może powodować brak spójności między tymi dokumentami. Jednak to, co bardziej istotne, to fakt, iż w przypadku budowy obiektów infrastruktury, pozwolenie zostanie wydane bez analizy szczegółowego planu konstrukcyjnego. Jest to o tyle kontrowersyjne, iż  w rzeczywistości to właśnie plan konstrukcyjny świadczy o bezpieczeństwie danego obiektu, a także o tym czy będzie on spełniał wymogi co do m.in. wytrzymałości i nośności.

Uproszenie postępowania legalizacyjnego samowoli budowlanych

Do tej pory organ nadzoru budowlanego postępowanie legalizacyjne mógł przeprowadzić jedynie w sytuacji kiedy obiekt był wzniesiony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. Ponadto mógł ustalić stosowną opłatę legalizacyjną. Po wprowadzeniu zmian, w uproszczonej procedurze, organ nie bada zgodności istniejącego obiektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również nie ma konieczności uiszczania opłaty legalizacyjnej.

Jednakże należy mieć na uwadze, że przepisy te dotyczą jedynie obiektów, które są użytkowane od co najmniej 20 lat, jak również uproszczone postępowanie nie ma zastosowania w sytuacjach kiedy przed 19 września 2020 roku wydany został nakaz rozbiórki.

Zniesienie wzoru decyzji pozwolenie na budowę

Wprowadzone zmiany dotyczą również wzoru określonego w rozporządzeniu, na podstawie którego, do tej pory wydawana była decyzja o pozwoleniu na budowę. Nowelizacja przepisów przewiduje zniesienie tego wzoru, co ma swoje korzyści, bowiem wzór bardzo często był modyfikowany, co powodowało wiele problemów natury techniczno-administracyjnej. Od 19 września decyzja jest wydawana zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Wprowadzenie terminu na unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie

Po wprowadzeniu omawianych zmian, decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być unieważniona, jeśli od momentu jej doręczenia lub ogłoszenia minęło 5 lat. Natomiast decyzja o pozwolenie na użytkowanie nie będzie unieważniona, jeśli od dnia kiedy stała się ostateczna upłynęło 5 lat.

To tylko niektóre z wielu zmian wprowadzanych do Prawa budowlanego. Jak się sprawdzą w praktyce, czas pokaże.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter:

Barbara Śmiałkowska
aplikant adwokacki