skip to Main Content
19 października 2020

Ułatwienia patentowania wynalazków wspomaganych komputerowo

Jedna z ważniejszych zmian w prawie własności przemysłowej (p.w.p.), jakie weszły w tym roku w życie, dotyczy ułatwienia dla wynalazków wspomaganych komputerowo w Polsce. Do tej pory Urząd Patentowy RP (UPRP) z reguły odmawiał udzielenia patentu na wynalazki związane z…

11 października 2020

Nowa definicja mobbingu

W Sejmie miało miejsce pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu Pracy przewidującego zmianę definicji mobbingu (druk 463). Celem projektu jest nowelizacja art. 943 § 2 Kodeksu Pracy polegająca na rozszerzeniu ustawowej definicji mobbingu o przesłankę „różnicowania wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć…

22 września 2020

Zmiany w prawie budowlanym

W sobotę 19 września 2020 roku weszły w życie największe od dekady zmiany w prawie budowlanym. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku wprowadza wiele modyfikacji, które budzą mieszane uczucia wśród specjalistów zajmujących się tą właśnie dziedziną prawa. Zapraszam do…

23 maja 2020

Tarcza antykryzysowa 3.0

Dnia 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r.…

18 kwietnia 2020

Odrębne sądy do spraw własności intelektualnej

1 lipca 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wskutek której powstaną w sądach specjalne wydziały zajmujące się wyłącznie sprawami z zakresu własności intelektualnej. Takie wydziały zostaną utworzone w czterech sądach okręgowych - w Warszawie, Poznaniu. Gdańsku i…

14 marca 2020

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

W dniu 27 lutego 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Wprowadzone zmiany dostosowujące polskie prawo do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich istotnie zmieniają procedurę unieważnienia patentów, a także dają uprawnionemu z patentu możliwość ograniczenia patentu poprzez…

7 marca 2020

Duże ułatwienie w sprawach gospodarczych – wyrok tytułem zabezpieczenia

W wyniku ostatniej dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przywrócono odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. W mojej ocenie jedną z istotniejszych zmian jest zakwalifikowanie wyroku sądu pierwszej instancji zasądzającego świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych jako tytułu zabezpieczenia. Taki wyrok traktowany…

22 lutego 2020

Odsetki od kosztów procesu

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego rozwiązała problem odsetek za opóźnienie w zapłacie przez stronę przegrywającą proces, zasądzonych kosztów procesu. Do tej pory stronie wygrywającej proces nie przysługiwały odsetki za opóźnienie w zwrocie kosztów sądowych – kwestię tę rozstrzygnął jednoznacznie Sąd…

12 stycznia 2020

NIP na paragonie – kolejne utrudnienie dla przedsiębiorców

1 stycznia 2020 r. weszła w życie istotna dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Teraz faktura do paragonu może być wystawiona tylko, jeżeli na paragonie zostanie umieszczony NIP nabywcy. Do końca zeszłego roku, uzyskanie faktury w…

Back To Top