(+ 48) 22 463 47 70

Blog

Duże ułatwienie w sprawach gospodarczych – wyrok tytułem zabezpieczenia

Duże ułatwienie w sprawach gospodarczych – wyrok tytułem zabezpieczenia

W wyniku ostatniej dużej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przywrócono odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych. W mojej ocenie jedną z istotniejszych zmian jest zakwalifikowanie wyroku sądu pierwszej instancji zasądzającego świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych jako tytułu zabezpieczenia. Taki wyrok traktowany jest jak nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i z chwilą wydania tanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Na jego podstawie komornik może dokonać zajęcia majątku dłużnika.

Powyższa zmiana to duże ułatwienie dla wierzycieli. Dzięki temu mają możliwość szybszego uruchomienia komornika i zajęcia majątku dłużnika do czasu uzyskania prawomocnego wyroku, na podstawie którego zajęte środki będą mogły być wypłacone wierzycielowi. Od momentu wydania wyroku w pierwszej instancji do uprawomocnienia się wyroku i doręczenia go powodowi wraz z klauzulą wykonalności, zazwyczaj upływa sporo czasu. Jeżeli pozwany wniesie apelację, czas ten jeszcze się wydłuża, w skrajnym przypadku nawet o kilka lat. Nierzadko w okresie tym, majątek dłużnika ulega znacznemu uszczupleniu.

Należy jednak pamiętać o ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyby wskutek apelacji wyrok, na podstawie którego dokonano zabezpieczenia, został uchylony lub zmieniony, a powództwo oddalone.

Chcesz otrzymywać informacje o podobnych wpisach na naszym blogu? Zapisz się na nasz newsletter: