skip to Main Content
23 marca 2021

Sklep internetowy musi się wpisać do rejestru BDO

Zgodnie z ustawą o odpadach, niemalże każdy, nawet najmniejszy sklep internetowy, podlega obowiązkowi złożenia wniosku do właściwego marszałka województwa o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO). Art. 50 tej ustawy stanowi, że…

18 stycznia 2021

Podstawowe sposoby na zabezpieczenie działalności firmy w dobie COVID-19

Sytuacja wywołana epidemią COVID-19 spowodowała wprowadzenie wielu zmian i restrykcji przez władze państwowe, które z kolei wywarły znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców w Polsce. Wprowadzone zmiany można oceniać różnie, lecz co do jednego należy się zgodzić – mało który z…

9 grudnia 2020

Obowiązek umieszczania numeru BDO na dokumentach

Stosownie do art. 63 ustawy o odpadach, część przedsiębiorców podlegających wpisowi do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej: "Rejestr BDO"), jest zobowiązana umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dotyczy to…

14 września 2020

Osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorcę zagranicznego jest oddział. W przypadku wyboru tej formy organizacyjnej, art. 16 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nakłada obowiązek…

25 lipca 2020

Przedawnienie odsetek za opóźnienie

Odsetki mają charakter akcesoryjny w stosunku do świadczenie głównego. Oznacza to, że co do zasady przedawniają się nie później niż świadczenie główne. Przykładowo, jeżeli przedawni się roszczenie zapłaty ceny z umowy sprzedaży (w przypadku działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi dwa…

6 czerwca 2020

Zmiany dotyczące umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców

W najnowszym projekcie Tarczy Antykryzysowej 4.0, rząd proponuje wprowadzenie m.in. zmian dotyczących rozliczania pożyczek udzielanych mikroprzedsiębiorcom. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą mikroprzedsiębiorca może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o przyznanie mu jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł…

16 maja 2020

Tarcza finansowa dla małych i średnich przedsiębiorców

W jednym z poprzednich postów przedstawiłem zasady uzyskania pomocy w ramach tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców. Dzisiaj chciałbym skoncentrować się na małych i średnich przedsiębiorcach. Oni również mogą składać wnioski o niskooprocentowane subwencje finansowe. Na pomoc tej kategorii przedsiębiorcom przewidziano 50…

13 maja 2020

Projekt Tarczy 3.0 a zmiany dotyczące obowiązku opłacania składek na ZUS

30 kwietnia 2020 roku Sejm przyjął projekt ustawy antykryzysowej tzw. Tarczę 3.0, stanowiącą nowelizację do zapisów ustawy obecnie obowiązującej. W projekcie tym zamieszczono kolejne przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (o zwolnieniach z opłacania składek wprowadzonych w poprzednich…

Back To Top